Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Η προχειρότητα των σχεδίων της "βιοκλιματικής" με στοιχεία

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 6 Ιουνίου 2017, έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων».

Οι ερωτήσεις σχετικά με το θέμα ήταν, αν τα σχέδια είναι τα μοναδικά ή υπάρχουν και άλλα, τι αυτά δείχνουν, πως εγκρίθηκαν, πως εκ των υστέρων παρουσιαστήκαν προβλήματα στην πράξη και πως αυτά θα αντιμετωπιστούν ;

Η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αρχιτέκτων Μηχανικός κ. Μάρα Σεραφετινίδου, διαβεβαίωσε στη συνεδρίαση, το σώμα, τους ερωτώντες και τους παρισταμένους ότι, τα σχέδια είναι τα μοναδικά, απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση κατά το χρόνο εκπόνηση τους  το έτος 2012, ρυμοτομούμενα είναι μόνο 3 ακίνητα στην οδό Καραολή & Δημητρίου και δεν υπάρχουν άλλα διαφορετικά σχέδια.Για την αποκατάσταση της αληθείας και την πληρότητα της ενημέρωσης, τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τα αρχικά σχέδια και που θα αναφερθούμε σ΄ αυτά είναι διαφορετικά :

1. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οριστικής μελέτης έχουν εκπονηθεί, σύμφωνα με το υπόμνημα κάθε σχεδίου, τον Νοέμβριο 2011 από την ΤΥ του Δήμου Αμαρουσίου,  με σύμβουλο έργου την εξωτερική συνεργάτιδα Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ. Φ. Ξυράφη. 
   
2. Σε κάθε σχέδιο είναι σχεδιασμένες δυο γραμμές που θα μας απασχολήσουν
    α.  Πράσινη συνεχής που απεικονίζει τη ρυμοτομική γραμμή σύμφωνα με το ΓΠΣ, το όριο δηλαδή μεταξύ κοινοχρήστων χώρων και ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
    β.  Κόκκινη διακεκομμένη που απεικονίζει το όριο της μελέτης για τις παρεμβάσεις στα πλαίσια του έργου.

3. Στα περισσότερα σχέδια του έργου συνταυτίζονται η ρυμοτομική γραμμή και το όριο παρέμβασης του έργου.   

4. Υπάρχουν αρχικά σχέδια σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής, που απεικονίζουν διαφορετική της υφιστάμενης κατάστασης κατά τον χρόνο εκπόνησης αλλά και σήμερα.

ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 54
Από το σχέδιο προκύπτουν :


Το όριο του έργου (κόκκινη διακεκομμένη) συνταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή (πράσινη συνεχής) .

Δεν ήταν έτσι η υφιστάμενη κατάσταση τον Νοέμβριο 2011 όταν εκπονήθηκε το σχέδιο (ψευδής απεικόνιση).

Επειδή στη σύμβαση έργου δεν υπήρχε πρόβλεψη για απαλλοτριώσεις,  η τελική εφαρμογή του έργου πραγματοποιήθηκε επί της υφιστάμενης κατάστασης διαφορετικής αυτής που είχε εγκριθεί .  

Αυτό ακυρώνει στην πραγματικότητα τη λειτουργικότητα του έργου στο σημείο, θα έπρεπε να γίνει η απαλλοτρίωση και η τελική διευθέτηση.  

Αντί του αυτονόητου όμως που είχε επισημανθεί σε κοινό έγγραφο των συλλόγων από τον Ιούνιο 2015, επελέγει η "εύκολη λύση"... 

Με τροποποίηση του αρχικού σχεδίου και έγκριση του ΚΑΠΕ το Νοέμβριο 2015, απεικονίστηκε η υφιστάμενη κατάσταση και το έργο "ολοκληρώθηκε" όπως φαίνεται στις 2 φωτογραφίες
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ & ΑΚΑΚΙΩΝ
Από το αρχικό  σχέδιο  του Νοεμβρίου 2011 προκύπτει :


Ότι στη γωνία (κίτρινος κύκλος) υπάρχει ελεύθερο πεζοδρόμιο...

Στην πραγματικότητα (που ψευδώς αποτυπώθηκε ή ξεχάστηκε! στο σχέδιο) υπάρχει περίπτερο από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και πεζοδρόμιο 2 μ. επί της Φραγκοκλησίας.


Τον περασμένο Δεκέμβριο υπήρξε θέμα στο ΔΣ για μετακίνηση του περιπτέρου, λόγω ακαταλληλότητας της θέσης του σε σχέση με το νέο πιο στενό πεζοδρόμιο, που προέκυψε από το έργο της "βιοκλιματικής"

Ο Σύλλογος με έγγραφο του πρότεινε στη δημοτική αρχή συγκεκριμένη λύση, με δαπάνες στα πλαίσια του έργου για τις ανάγκες του οποιου απαιτείται η μετακίνηση. Το θέμα αποσύρθηκε και από τότε αγνοείται η εξέλιξη του.

Το περίπτερο παραμένει στην αρχική του θέση όπως φαίνεται στην πρόσφατη φωτογραφία
ΣΑΜΟΥ 49
Από το σχέδιο προκύπτουν :Το όριο του έργου (κόκκινη διακεκομμένη) συνταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή (πράσινη συνεχής) .

Δεν ήταν έτσι η υφιστάμενη κατάσταση τον Νοέμβριο 2011 όταν εκπονήθηκε το σχέδιο.

Αντί του αυτονόητου όμως που είχε επισημανθεί σε κοινό έγγραφο των συλλόγων από τον Ιούνιο 2015, επελέγει η "εύκολη λύση"...

Η υπερύψωση του ποδηλατοδρόμου του στο ύψος του πεζοδρομίου, η αφαίρεση της προστατευτικής νησίδας και η κατασκευή μικρότερου πλάτους πεζοδρομίου.

Προφανώς νομότυπα με τροποποίηση του αρχικού σχεδίου με μεταγενέστερο και έγκριση του ΚΑΠΕ...!!!


Δεν επιδείχθηκε η ίδια επιμέλεια όπως οι παραπάνω στις τροποποιήσεις των αρχικών σχεδίων των οδών Πηγάσου και Σάμου ( Π1, Π2, Σ1, Σ2, Σ3, Σ4), που δεν προβλέφθηκε καμία θέση κάδου σε μήκος 850 μέτρων και ως αποτέλεσμα οι κάδοι "κοσμούν" τον ποδηλατόδρομο...!!!
ΠΗΓΑΣΟΥ

ΣΑΜΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου