Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Δικαστικός συμβιβασμός 1.5000.000 €... που μας χρεώνει 20 €/ δημότη ;
                                                                             video

ή όπως γράφει η έντυπη έκδοση της εφημερίδας ΑΜΑΡΥΣΙΑ περίπου 1,5 εκ. € η [μη] ελεγχόμενη στάθμευσηκαι μερικά εύλογα ερωτήματα …

Το κόστος είναι 1,5 εκατ. Ευρώ, όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο ;

Πόσα χρήματα θα κόστιζε στο Δήμο η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας που δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου (συνεδρίαση Τρίτης 9 Ιουνίου 2015) συγκριτικά με τη ζημία που υφίσταται η πόλη σήμερα ;

Η αγωγή της κοινοπραξίας  «Κ/Ξ ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – PARK PAL ΕΠΕ – OTS Α.Ε.» κατά του Δήμου το 2015, μέσω της οποίας ζητεί περί τα 1,035 εκατ. ευρώ για τον συνολικό εξοπλισμό που ήδη έχει παραδώσει στον Δήμο, συμβατική αμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφερε ύψους 1,176 εκατ. ευρώ και αποζημίωση για ηθική βλάβη, ύψους 350.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά ένα ποσό πάνω από 2,5 εκατ. Ευρώ, ήταν γνωστή στο Δήμο στη συνεδρίαση του ΔΣ της Τρίτης 9 Ιουνίου 2015 ;

Ποια διεκδικούμενα ποσά που δεν ήταν μαχητά στο δικαστήριο και γιατί ο Δήμος κινδυνεύει πληρώσει διπλάσιο ποσό από αυτό του ενδοδικαστικού συμβιβασμού αν δικάσει ενώ ταυτόχρονα δηλώθηκε ετοιμότητα διεξαγωγής για δίκη ;

Ποια η θέση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη γνωμοδότηση του νομικού γραφείου που την εξέδωσε, η θέση αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά του ΔΣ ;

Η παρουσία του καθηγητή κ.  Σπ. Φλογαΐτης, που παρίστατο στις εργασίες του Σώματος πως επηρέασε τη λήψη της κατά πλειοψηφία απόφασης του ΔΣ ;

Γιατί 2 ήμερες πριν την 27 Απριλίου 2107 (ημερομηνία δικασίμου)  η συζήτηση του θέματος στο ΔΣ και όχι εύλογο χρονικό διάστημα (πχ 3-5 μηνών)  πριν ;

Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα, οι απόντες της συνεδρίασης που δεν έλαβαν γνώση της συζήτησης, θα περιοριστούν σε αυτή την πραγματικότητα ή θα υπερασπιστούν το συμφέρον της πόλης πχ προσφεύγοντας  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,   την επιτροπή του άρθρου 152 και στη συνέχεια αν απαιτηθεί στο  ΣτΕ ;  Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημοσίας Διοίκησης,  η Περιφέρεια Αττικής, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει διοικητικές αρμοδιότητες και τον έλεγχο των δαπανών και των ΟΤΑ,  όπως και τον καταλογισμό των "δημοσίων υπολόγων" (έλεγχος και απόδοση ευθύνης σε διαχειριστές του Δημοσίου), δεν πρέπει να λάβουν γνώση ;

Πότε  υπογράφηκε ο ενδοδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ Δήμου και αντιδίκου Κοινοπραξίας ;

Πότε θα εκταμιευθούν τα χρήματα και από ποια κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου ;  Από ποιους τομείς της πόλης θα γίνουν οι περικοπές  του μόλις 1,5 εκατ. Ευρώ ;

Η εγκεκριμένη κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου